Rafał Marchut – Kaleidoskop spomienok

Rafał Marchut – fotograf, piktorialista a počítačový grafik sa narodil 27. februára 1975 v poľskom mestečku Nisko, je tiež organizátorom viacerých fotografických súťaží pre osoby so psychickými problémami.
Fotografovanie ho zaujalo už na základnej škole v okamihu, keď sa do jeho rúk dostal fotoaparát sovietskej výroby Smena . Postupne prešiel cestou od analógovej fotografie k digitálnej a časom zase späť, aby v roku 2018 dosiahol “fotografické korene” a rozjímal o tajomstvách historických techník. Jeho prioritou je olejový proces a gumotlač, no experimentuje aj s kyanotypiou, kalytypiou a technikou Van Dyke.
Umelecké metódy a prostriedky tohto všestranného fotografa sú charakterizované zvýšeným citom pre rozplánovanosť, starostlivosť o každý detail za súčasného zjemnenia ostrosti, pre dynamický a tonálny kontrast a tiež pre neopakovateľnosť každého odtlačku, ktorá charakterizuje historické fototechniky. Vo svojej tvorbe sa venuje hlavne rôznym aspektom miest, ktoré navštívi. Predstavuje ich pomocou individuálneho štýlu a subjektívnej analýzy. Jeho fotografie nadväzujú na unikátnu interpretáciu priestoru a času, ktorá je zobrazená cez vlastné zážitky a vzácnosť danej lokality.
V roku 2021 bol ocenený cenou „Działacza Kultúry“ (Propagátor Kultúry) starostom obce Nisko (Burmistrz Gminy aj Miasta Nisko) v Poľsku. Vystupoval v poľskom Radiu Rzeszów so sériou relácií o historických technikách a tiež v dokumentárnom filme „Pięć pytań do…“, venovanom umeleckým osobnostiam rodnej obce Nisko.

Komentáre pri článku nie sú dostupné.