Pár slov o vzniku Pix-XL

Rožňavský fotoklub bol vysnívaný pred niekoľkými rokmi. Zrazu sa písal rok 2010, traja kamaráti „blúdili“ Silickou planinou a myšlienka vytvorenia klubu sa sformovala práve niekde medzi škrapmi krasu.

Nosným zámerom fotoklubu bolo – a je – združiť ľudí zaujímajúcich sa o fotografiu, aktívne sa zapájať do umeleckého života nielen v Rožňave a vytvoriť základ pre fotografickú činnosť.

S myšlienkou klubovej činnosti v Rožňave sa už zrejme zahrávalo niekoľko generácií, klub ako taký však podľa dostupných informácií v Rožňave nefungoval, z toho dôvodu sme ani nemali možnosť nadviazať na žiadne miestne klubové tradície. „Ten náš“ fungoval spočiatku virtuálne s 3-4 „členmi“, ale ako sa hovorí: veľké veci majú malý začiatok. Momentálne má klub 16 členov a pokrýva širokú škálu fotografických štýlov a tém. Priebežne nadobúdame nielen fotografické, ale aj organizačné skúsenosti a tak sa postupne kryštalizujú pravidlá klubovej činnosti.

Prvým míľnikom fotoklubu bola výstava „Pix-Xpo-Zero“ – nultá kolektívna výstava zakladajúcich

členov v roku 2011. Nasledovalo niekoľko menších autorských a kolektívnych výstav v réžii Pix-XL, resp. ďalších fotografických podujatí s podporou nášho fotoklubu, kde boli niektorí Pix-XLáci poradcami, či porotcami.

Naše výstavy sa snažíme inštalovať v priestoroch verejnosti bežne prístupných. Zázemie pre výstavnú činnosť nám od samého začiatku poskytovala Cukráreň Lilla E Rose, kde sa uskutočňovali pravidelné stretnutia členov fotoklubu ako aj 30 výstav pod hlavičkou Pix-XL. 

Baví vás svet fotografie? Príďte medzi nás!

Pix-XL fotoklub Rožňava bol založený v roku 2010 a odvtedy je plnohodnotnou súčasťou kultúrneho života. Fotoklub organizuje kolektívne i individuálne výstavy v rôznych priestoroch. Výstavná činnosť má mesačný interval. Raz ročne – v novembri, pri príležitosti mesiaca fotografie a zároveň výročia založenia fotoklubu – sa koná výročná klubová výstava.

Aktivity klubu sa koordinujú na klubových stretnutiach. Organizujeme 2 druhy stretnutí:

  • organizačné – má charakter pracovnej porady, pozývajú sa výhradne členovia.
  • stretnutia pre verejnosť – môžu byť spojené s otvorením výstavy, alebo inou klubovou aktivitou; atmosféra takého stretnutia je voľnejšia, nepreberajú sa na nej organizačné záležitosti klubu, môže sa ich zúčastniť ktokoľvek

Uzavretá skupina na facebooku – existuje uzavretá skupina „Pix-XL Fotoklub Rožňava“, ktorú tvoria výlučne platiaci členovia klubu a slúži na ich komunikáciu a riešenie organizačných záležitostí. Všetci ostatní nám môžu vyjadriť svoje sympatie na našej fanúšikovskej stránke.

Členstvo v klube: fotoklub má (platiacich) členov a (neplatiacich) priaznivcov.

Člen klubu platí členské a má právo:

  • zúčastňovať sa stretnutí
  • hlasovať o činnosti klubu, voliť orgány klubu a byť volený
  • prezentovať svoje práce a zverejňovať odkaz na svoju web-stránku na webestránke klubu
  • vystavovať na výstavách klubu
  • zúčastňovať sa stretnutí

Pix-XL eviduje v súčasnosti 13 členov.

Členský príspevok na rok 2018 je: 20,- (dvadsať) €.

[Not a valid template]