Peter Henriczy (1969)

V určitom období svojho života som zacítil potrebu zdokumentovať niektoré svoje zážitky a rodinné udalosti. Nakoľko som nevlastnil fotoaparát, pre začiatok som si zakúpil kinofilmový kompakt, neskôr digitálny kompakt. Fotoaparát sa stal pri potulkách prírodou mojim spoločníkom a snaha o dokonalejšie zachytenie diania ma doviedla ku kúpe digitálnej zrkadlovky. Odvtedy som začal fotiť s oveľa hlbším záujmom a tvorivým zámerom. Fotografovanie sa stalo mojou veľkou záľubou. Môj častý pobyt v prírode sa prenáša aj do mojej tvorby, rád však skúšam aj iné fotografické žánre.

2013- účasť na AMFO, plenér
2014- klubová činnosť Pix-XL

Výstavy:

  • Štipcová výstava fotoklubu Pix-XL: Rožňava (SR) december 2013
  • Remeselnícky jarmok a burza starožitností: Krásnohorská Dlhá Lúka (SR) marec 2014
  • III. členská výstava fotoklubu Pix-XL: Rožňava (SR) november 2014 – január 2015
  • IV. členská výstava fotoklubu Pix-XL: Rožňava (SR) november 2015 – január 2016
  • ParkFoto Piešťany: Piešťany (SR) september 2016
  • Strukáž: Rožňava (SR) október – november 2016
  • V. členská výstava fotoklubu Pix-XL: Rožňava (SR) november 2016 – január 2017
  • Dvanásť pod nulou: Rožňava (SR) január – marec 2017
  • Okná: Rožňava (SR) marec – apríl 2017