Štefan Fábián (1949)

Fotografia ma zaujala už v období stredoškolského štúdia. Napriek tomu, že moje ďalšie profesijné smerovanie s fotografovaním priamo nesúviselo, rozvíjal som túto svoju záľubu vo voľnom čase a postupne sa fotografovanie stalo aj mojou náplňou práce. Po absolvovaní Inštitútu tvorivej fotografie v Olomouci som sa venoval fotografii s ešte väčším nasadením.

V rokoch 1979-87 som pracoval na Pamiatkovej správe a neskôr v Mestskom kultúrnom centre v Rožňave už ako fotograf. V tomto období vzniklo najviac technických a dokumentačných fotografií historických artefaktov z celého východoslovenského regiónu pre Štátnu pamiatkovú správu, Štátne reštaurátorské ateliéry a niekoľko múzeí na východe Slovenska.

Ani tvorivá fotografia však neostávala v úzadí. V osemdesiatych rokoch pod vplyvom Tám Lászlóa vznikli moje diaporámy spojené nielen s hudbou, ale v spolupráci s ľudovou umeleckou školou aj s recitáciou naživo: Snenie, Mier milencom (na báseň Milana Rúfusa), Deti na dostrel (s protivojnovou tematikou), Zima (na motív z Vivaldiho Štyroch ročných období).

Od roku 1991 som pracoval vo vlastnej firme GoldFoto, kde som sa venoval svadobnej, technickej, produktovej, umeleckej, ateliérovej fotografii.

Momentálne žijem štýlom večne zaneprázdneného dôchodcu. Môj záujem o fotografické dianie však stále trvá…

Výstavy:

1987 – Detaily
1997 – Kaštieľ Betliar
1999 – Jubilejná k 50.
2008 – Anaglyfy
1992 – Cassovia foto – Cykly a seriály – kolektívna
1996 – Oprášené – kolektívna, retrospektíva
2012 – I. členská výstava fotoklubu Pix-XL
2013 – II. členská výstava fotoklubu Pix-XL
2014 – III. členská výstava fotoklubu Pix-XL
2015 –  IV. členská výstava fotoklubu Pix-XL
2016 – ParkFoto Piešťany: Piešťany (SR) september
2016 – V. členská výstava fotoklubu Pix-XL