Fabulis post mortem

„Fabulis post mortem – Príbehy po smrti“ téma na prvé počutie znejúca trošku chladne, desivo. Smrť nás desí, často ju považujeme za koniec, je tmou v živote ľudí, nevidíme v nej nič pekné, zanecháva v nás smútok, prázdnotu.

Krása, sila, jedinečnosť, nehynúca láska, plynutie času, nezničiteľnosť ducha, túžba po nesmrteľnosti znovuzrodená v ohni na hranici vonných tráv…..fotografia, ktorá neprezrádza svoj posledný príbeh, je nekončiacim Fabulis post mortem….

Listy kvetov, stromov ukončili svoju úlohu, ukončili svoj živý príbeh. No ich poslanie nekončí. Zoschli, opadali a začali tvoriť iné príbehy… Smrť listov sa stáva novým začiatkom. Obyčajný, zbytočný suchý list – mŕtvy list, ale krásny svojou jednoduchosťou, zaujímavý kresbou, poskrúcaný do rôznych tvarov. Listy – trpezlivé, dokonalé modelky čakajúce na parapetnej doske, aby vyzreli na svoj príbeh. Neobjavené talenty, ktoré dokážu čokoľvek.

Každý z nás prežíva niečo o čom sa ťažšie rozpráva, alebo nechceme hovoriť vôbec. Nechceme počuť otázky, nečakáme odpovede, no súčasne potrebujeme niečo zo svojho vnútra dostať von, uvoľniť napätie, zdielať radosť, darovať úsmev, nájsť pokoj. Nejako tak sa píšu básne, komponuje hudba, maľujú obrazy a takto vznikajú aj fotografie. Je to impulz prichádzajúci z vnútra, vložený do fotografii. Svoj svet si nosí každý so sebou a občas potrebujeme kúsok z neho ukázať…

Prvý vyschnutý list sa stal labuťou pôvabnou, elegantnou, krásnou, pokojnou no aj silnou a sebaistou. Vznikol príbeh. Labutí pár sa dotkne hlavami, svojim štíhlym krkom vytvoria dokonalé srdce. Možno aj preto sú symbolom lásky a vernosti.

 Prišiel anjel. Fotografia vyčnievajúca spomedzi ostatných.

Anjel – nič viac, nič menej. Bude vždy „len“ anjelom. Možno najčitateľnejší „príbeh“ zo všetkých, no aj tak iný, silnejší. Zjavil sa, aby nás chránil, sprevádzal životom, je krásny, dobrý, nevinný, ušľachtilý,  prináša „svetlo“, pokoj, nádej, pohladenie pre dušu…

Postupne začali pribúdať ďalšie fotografie a pribúdajú neustále. Je to téma, ktorá prináša vždy niečo nové, iné, vždy nový pohľad – to isté nie je nikdy tým istým. Stále sú to iba listy, no precízne nakomponované, zdôrazňujúce detail, umocnené jemnou prácou so svetlom. Zachytávajú jednoduché „každodennosti“, dotyk, pohladenie, tanec, momenty zo života, ľudské slabosti lúčenie, stretnutie, v listoch ukryté zvieratká… Vlastne v nich môžeme vidieť čokoľvek, čo chceme. Vidíme len listy a obdivujeme ich bez toho, aby sme im rozumeli. Vnímame pocity vyvolané fotografiou, alebo vidíme „príbehy“, možno aj tie naše – vidieť kúsok so svojho sveta.

text: Andrea Gibasová

Komentáre pri článku nie sú dostupné.