Andrea Gibasová

Fotografovanie a fotografovanie – dve rovnaké slová, ktoré môžu mať úplne iný význam. Dnes fotografuje skoro každý, no to „ozajstné“ fotografovanie pochopí a robí málokto…. Som niekde úplne na začiatku.

Fotografia ako taká sa mi páčila vždy, dokáže mi sprostredkovať miesta, momenty, pocity. Viem si v nej nájsť „kúsok seba“.

Prvé fotografovanie zrkadlovkou bola pre mňa zábava. Dali mi do rúk hračku…. a varovali, že je prudko návyková… Takto nejako u mňa vznikla „hravá závislosť“.

Cez hľadáčik je svet krajší, môžem v ňom vidieť, čo možno iný nevidia, môžem utiecť z reality, od starostí, môžem si uchovať neopakovateľné momenty, spomienky…

Výstavy:

  • V závoji tajomstva: Rožňava (SR) jún – júl 2017