Zdenek tichý – Fotografie

Zdeněk Tichý, narodený 1960 v Prahe, Fotí od roku 1995, získal veľké množstvo najrôznejších ocenení v súťaži Praha fotografická, zúčastňoval sa aj Národní súťaže amatérske fotografie.
Fotografické aktivity Tichého smerujú ale tiež do oblasti užité fotografie. Realizuje radu knižných ilustrácii (knihy Jana Pelce – „Šmírák“, „… a bude hůř“ či spoločný titul s Jiřím Koflákem – „Do důchodu zbývá 1/360 otočky kvítečku“), spolupracuje s nakladateľstvom Maťa (koncerty, festivaly apod.), spolupracoval s Akademií věd (udeľovaniu vedeckých cien apod.) kde sa niekoľko rokov venoval fotografovaniu „Scénických rozhovorov“ so známymi osobnosťami vo Švandově divadle (S. Vega, J. Menzel, M. Kubišová a iný). V súčasnosti je Tichý členom fotografické skupiny X-pozice zhromaždené okolo serveru Paladix.cz.
viac fotiek na foto.lib.cas.cz/tichy/

U Zdeňka je hlavným motívom človek.
Je to street foto? …dokument? …alebo reportáž? Podľa mňa je oveľa dôležitejšie, než nejaké škatuľkovanie fotografov, autorov citlivý pohľad a správne načasovanie záberu.

Jeho práce sú „hravé“ a na prvý pohľad jednoduché, ale na druhý pohľad je jasný tematický a kompozičný zámer podporený výborne zvládnutým fotografickým remeslom.
V súčasnom pre-obmedzenom GDPR svete sa pomaly vytrácajú podobné diela, čo je veľká škoda, preto nevynechajte možnosť a navštívte Zdeňkovú výstavu.

Komentáre pri článku nie sú dostupné.