Štipcová výstava fotoklubu

7. septembra 2013 sa v rámci Malého gemerského trhu uskutočnila „Štipcová výstava fotoklubu Pix-XL“

Už dlhšiu dobu sme sa zahrávali s myšlienkou zorganizovať „open air“ výstavu, podobnú ako napr. ParkFoto v Piešťanoch – samozrejme v menšom rozsahu a prispôsobenú miestnym podmienkam a okolnostiam.

Po letných „výstavných prázdninách“ sme teda nakúpili klince, špagát a štipce a šli s kožou na trh…. s kožou nie tak doslova, ale na trh aj doslova.
Stretnutie bolo dohodnuté na 7.00h. S malým sklzom sme sa aj pustili do práce: zamerali priestor vyhradený pre naše fotografie, zatĺkli klince, natiahli špagát. Po technickej príprave sme začali triediť a zoraďovať prinesené fotografie. Pôvodne sme rátali s 2-4 fotografiami na každého prihláseného autora, nakoniec sa však našla rezerva aj pre hosťujúceho fotografa z radov hlavného organizátora (Otvor dvor o.z.), Števa Černáka.

Prvé poučenie: môžeme vystaviť aj väčšie množstvo fotiek, než sa na prvý pohľad zdalo. Priaznivé počasie a naša dobrá nálada sa zachovala počas celého trvania podujatia, dokonca aj po jeho skončení. Mierne nás mrzelo jedine to, že sme „štipcovú“ nezačali organizovať o niečo skôr. Skonštatovali sme však, že to rozhodne nebola posledná výstava tohto druhu a  na jar sa opäť zídeme štipcovať na Malom gemerskom trhu.

Za spoluprácu a umožnenie výstavy ďakujeme Občianskemu združeniu Otvor dvor.

Vystavujúci autori: Bibiana Bystrenová, Ivan Kerekes, Ladislav Viszoczky, Pavol Horváth, Peter Lakomý, Martin Dulay, Štefan Kesi, Zoltán Korcsmáros, Štefan Černák

Komentáre pri článku nie sú dostupné.