Návštevný deň

Tato výstava je především snahou o jiný náhled na fotogtafii, pojetí snímku jiným způsobem. Ale ne ve smyslu technickém, nýbrž obsahovém.

Surrealismus nerozlišuje mezi fotografií digitální a klasickou, jedná se o samotný smysl tvorby. Surrealismus se zabývá světem imaginace a vnitřní tvorby. Obraz vnitřního světa se fantaskním způsobem přenese do hledání tvarů a smyslů ve věcech, jenž denně potkáváte. Myšlenkové pochody lze ozřejmit názvy, nicméně každý může spustit svou vlastní představivost a najít to, co mu přijde fantaskní v jeho světě.

Napísať komentár