Jaroslav Ujházy

člen od r. 2017

Výstavy:

  • VI. členská výstava fotoklubu Pix-XL: Rožňava (SR) november 2017
  • Rožňava vo výtvarnej fotografii: Rožňava (SR) júl – september 2018

Kontakt: