PF 2015

Členskou galériou „péefiek“ sa lúčime so starým rokom. Ďakujeme za vašu celoročnú priazeň a za to, že ste svojou pozornosťou podporili naše aktivity a venovali nám kúsok svojho vzácneho času.

V nasledujúcom roku vám želáme všetko dobré, kolegom-fotografom dobré svetlo a našim priaznivcom príjemný zážitok na našich podujatiach.

Pour féliciter!

Pour féliciter (fr., čítaj [púrfelisité], doslova na (za)blahoželanie, skratka P.F.) je výraz, ktorý sa v kombinácii s uvedením letopočtu používa ako blahoželanie k Novému roku.
Vo Francúzsku sa táto formulácia používa aj ako všeobecné blahoželanie (k narodeninám, k výročiu…), u nás je vžité ju používať ako blahoželanie iba v súvislosti s oslavami Nového roku, obvykle v skrátenej forme P.F.

Prvé kartičky (pohľadnice) s blahoželaniami k Novému roku sa v Európe objavili koncom 19. a začiatkom 20. storočia. O rozšírenie tohoto zvyku sa zaslúžil český maliar a grafik Viktor Stretti, ktorý napísal na novoročenku dve francúzske slová „Pour Féliciter“, z ktorých onedlho zostalo iba „P. F.“ Bola to zvláštnosť len v Česku, inde v cudzine sa nevyskytovala.

Komentáre pri článku nie sú dostupné.