Martin Dulay (1989)

„I ask from you is simply an open heart and mind.“ David LaChapelle

Sny a představivost hrají v životě člověka nemalou roli, jsou mu přostředkem k úniku, k sebepoznání a rozvíjení sebe sama. Toto je tedy i fotografie v mém podání.

Fotografii se věnuji především pro její schopnost odpoutat fotografa od reality a vnést ho do jiného světa fantazie. Každý snímek je záblesk jiné reality podávané autorem. Není podstatné na co a čím se fotografuje, ale tvůrčí výsledek, snaha zachytit něco výjmečného.

Kontakt: https://martindulay.webnode.cz/